Tuesday, September 16, 2008

मराठी व्यंगचित्रे

Monday, September 15, 2008

पोलिस - व्यंगचित्रे

पोलीस हा सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक॰ पण पोलिसांच्या जीवनात कुणीच डोकावून बघत नाही ॰ त्यांच्या जीवनातील गमातीजमातीचा हा आलेख॰