Sunday, August 16, 2015

श्रावण . .

श्रावण . .

बऱ्याच विश्रांती नंतर हे व्यंगचित्र काढले. पूर्णपणे डिजिटली आयपॅड वर काढलेले  हे पहिलच व्यंगचित्र
आता आपणास जास्तीत जास्त व्यंगचित्रे देण्याचा प्रयत्न करू.