Sunday, November 16, 2008

तुमचा बॉस बेंच वर आहे का ?

मित्रानो सध्या आर्थिक मंदी .... काम नाही ... मग त्याला बॉस देखिल अपवाद कसा असणार ?
तुमचा बॉस बेंच वर आहे का ? नाही ? मग असे समाज की तो बेंच वर आहे आणि हे कार्टून पाहून खुदुखुदू हसा ! तेवढेच समाधान .
आणि जर खरच बॉस बेंच वर असेल ..... तर खो खो हसा हे कार्टून पाहून...

आणि हो..... आपल्या Reactions द्यायला विसरु नका