Monday, January 11, 2010

Aal izz Well

'थ्री पॉइंट समवन' आणि ' ३ इडियट्स' चा वादावर जरी पडदा पडला असला तरी त्याचा खरा फायदा चेतन भगत ला झालेला दिसतो. या वादाच्या दरम्यान त्याच्या या पुस्तकाचा खप वाढला आणि ते आउट ऑफ़ स्टॉक झाले होते. खरे इडियट्स कोण आहेत ते आता तुम्हीच ठरवा.
पहा यावर एक छान व्यंगचित्र http://caricaturehome.blogspot.com/2010/01/aal-izz-well.html