Tuesday, January 12, 2010

भारतीया वरील हल्ले

आँस्ट्रेलीया मधे भारतीयावारील हल्ले दीवसेंदीवस वाढतच आहेत हे हल्ले वंशवादाने प्रेरीत आहेत की त्यांची कायदा व्यवस्था एवढी ढासळली आहे या पेक्ष्या तेथील भारतीया मधील भय दूर करने जास्त महत्वाचे आहे आज ते ज्या दडपनाखाली जगत आहेत ते दुर्लक्षीत करून चालणार नाही यावर भाष्य करणारे हे एक कार्टून