Monday, August 18, 2008

काही वेगळी व्यंगचित्रे


  • हे व्यंगचित्र लोकमत मधे प्रसिद्ध झाले होते ॰

शब्दांच्या पलीकडले

हा नागोबा लोकसत्ता हास्यरंग मधे प्रसिद्ध झाला होता