Sunday, January 10, 2010

झेंडा ला राजकीय कात्री

आजकाल मराठी चित्रपटांना आणखी एक नवीन सेंसाॅरचालू झाला आहे - "पॉलिटिकल सेंसाॅर ". झेंडा चा वाद मिटायच्या आधीच 'शिक्षणाच्या आयचा घो' चा वाद सुरु झाला . काही दिवसानी राजकारण्याना विचारूनच चित्रपट निर्मिती करण्याची वेळ येवू नए म्हणजे झाले. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्या वरील या राजकीय आक्रमणाचा आपण निषेध करुया .