Saturday, December 6, 2008

"कोंडी" ने केली पाकिस्तानची कोंडी : कार्टून ऑफ़ द डे

पाकिस्तान कडून पहिल्यापसुनाच अपेक्षा नव्हत्या. तसेच अमेरिका देखिल त्यांच्या फायद्यासाठी कोणती भूमिका घेईल याचा नेम नव्हता .अपेक्षेप्रमाने मुंबई मधे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामधे पाकिस्तान सरकार ने "हात" वर केलेच, पण या हल्ल्यामधे फॉरेनर्स ना टारगेट केल्यामुले अमेरिका देखिल खडबडून जगी झाली आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे पाकिस्तान आता चांगलेच भोवर्यात सापडले आहे .आणि निर्र्लज्य पणे आमचा काहीही सम्बन्ध नाही असे बोलनार्या पाकिस्तान ने आता "ते दहशतवादी आमचेच " असे सूर आळवायला सुरवात केली आहे.

US Secretary of State Condoleezza Rice after visiting India, went to Pakistan and asked Pakistan to hand over the suspects. In Initial responce to India's demands, pakistan had not responded properly and even ruled out the links of terrorist attack to Pakistan. May be Pakistan Govt always faces pressure from extremist and ISI so they cannot openly accept all this. But now International pressure is making Pakistan to take action against Terrorist Camps.