Tuesday, April 7, 2009

बूट...

पायातल्या चपला कधी डोक्यावर घेवू नये म्हणतात पण पयातल्याच बुटानाच एवढे महत्व येईल असे कधीच वाटले नव्हते . अगदी जॉर्ज बुश पासून आपल्या स्टार पर्फ़ोर्मर चिदंबरम यांच्या पर्यंत सगळ्याना याचा प्रसाद खावा लागला .यावरच विषयावरच हे कार्टून ......