Sunday, October 18, 2009

दीपावली च्या जागतिक शुभेच्छा

मित्रानो, 'सकाळ' ने दिवाळी अंकासाठी 'जागतिकीकरण ' या विषयावर व्यंगचित्रे मागविली होती. मी देखिल दोन व्यंगचित्र हौशीने काढली. पण ती वेळेत पाठवने जमले नाही .तीच व्यंगचित्रे आपनासाठी दीपावली च्या शुभेच्छा सह सादर करत आहे. लोभ असावा .