Friday, July 3, 2009

माया नगरी

मायावतीनी स्वताचे आणि कांशीराम यांचे पुतळे उभे करून जनतेच्या कल्याणासाठी असलेल्या पैशाची उधळपट्टी लावली आहे .मायावातींच्या याच "पुतळा " संस्कृति वर कार्टून