Monday, January 25, 2010

IPL - इंडीयां पाकीस्तान लड़ाई

IPL लीलावा मधे झालेला पोरकटपना पाकीस्तान ने सीरीयसली घेतला आहे आणी त्याला राजकीय प्रतीक्रिया दीली आहे .वस्तुत: IPL मधे सरकारचा सहभाग आणी प्रभाव कीती हे मागच्या खेपेस दीसून आले आहे ( मागच्या वेळी IPLलाच सरकार ने हद्दपार केले होते ) .तरी देखिल पाकीस्तान च्या राजकारन्यानी अशी प्रतीक्रिया द्यावी हे नवलच .असो .सदोदीत तनावपूर्ण संबध असलेल्या आपल्या शेजार्याच्या यादीत आणखी एक वादाची भर पडली यावर एक व्यंगचित्र ( कृपया डाउनलोड करून पहावे. व्यंगचित्र थोड़े मोठे आहे )