Sunday, January 11, 2009

पांढर पेशे चोर

अहो, ही बातमी आता गुन्हेगारी क्षेत्रात देखिल चर्चीली जावू लागली आहे..... काय चर्चा चालू आहे पहा ....