Sunday, February 28, 2010

महागाईच्या आगीत "तेल"

प्रणवदांनी अतिशय सफ़ाइदारपणे एका खिशात पैसे टाकले आणि अप्रत्यक्ष्यरीत्या इंधन दरवाढ करून केन्हा काढून घेतले ते समजले देखिल नाही. सेन्सेक्स ने जरी या बजेट ला सलाम दिला असला तरी हा देश शेतकरी, कष्टकरी आणि सामन्य नोकरदारांचा आहे हे राज्यक्र्त्यांना विसरून चालणार नाही.