Tuesday, April 14, 2009

शेर ऐ पंजाब ... व्यंगचित्र

भाजपच्या गोटातून होत असलेल्या "दुबळया" टीकेला अखेर मनमोहन सिंगनी उत्तर दिले. अगदी मार्मिक पणे इतिहासातील दाखले देत कोण दुबळे आहे ते सांगितले. याच विषयावर आम्ही थोड़े ब्रश स्ट्रोक्स चे सुख घेतले आणि हे कार्टून जन्माला आले ....