Saturday, January 23, 2010

अॉस्ट्रेलीया मधल्या भारतीयांचे काय होणार ?

अॉस्ट्रेलीया मधल्या भारतीयांचे काय होणार कोणास ठावूक तीथले राज्यकर्ते फक्त खेद व्यक्त करतात आणी आपले राज्यकर्ते हात वर करतात पंतप्रधानांचे या वीषयावरील मौन चींताजनक आहे ... यावर एक व्यंगचित्र