Friday, November 7, 2008

मॉल संस्कृती - एक गम्मत

बघता बघता इंग्लंड अमेरिके पर्यंत मर्यादित असणारी मॉल संस्कृती भारतात आली देखील .आता हे आपल्यासाठी चांगले की वाईट याचा जास्त विचार करण्या पेक्ष्या मॉल संस्कृतीच केलेला हा पंचनामा पहाणे जास्त सोपे आहे . तर मित्रानो मॉल संस्कृती म्हणजे काय ते पहा .
1 comment:

Kanchan Chavan said...

कार्टून्स छानच आहेत!