Tuesday, January 26, 2010

SRK चे दुःख

इंग खान ने IPL मधे पाकिस्तानी खेळाडूना जी वागणूक किम्ळाली त्याबद्दल दुख व्यक्त केले आहे. घटना झाल्यानंतर दोन चार दीवसानी का SRK असे बोलला ? स्वत: एका टीम चा मालक असताना हे दुःख: व्यक्त करायची त्याच्यावर का वेळ आली ?

1 comment:

देवदत्त said...

मलाही तेच वाटले होते. स्वत:च्या टीम मध्ये तर कोणाला घेतले नाही आणि वर दुसऱ्यांना का उपदेश द्यावा? आणि त्याच्यावर ते वेगळ्याच प्रकारे उलटले.